Thẻ: Súc họng ngừa Covid-19

Súc họng đúng cách để phòng ngừa Covid-19

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa Covid-19 đã được Bộ Y tế khuyến cáo, bác sĩ chuyên khoa vừa đưa ra thêm một “chốt chặn” sau cùng để phòng bệnh. Đó là việc... Read More