Thẻ: lưu ý

Lưu ý khi sử dụng thuốc long đờm cho trẻ

Thuốc long đờm là loại thuốc làm tiêu chất nhầy trong khí quản, phế quản, cho phép tống chất nhầy ra khỏi đường hô hấp dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vì thuốc... Read More