Thẻ: bấm huyệt

Huyệt dũng tuyền

Thực hư bấm huyệt dũng tuyền trị dứt cơn ho thế nào?

Bấm huyệt trị ho là một trong những phương pháp đông y chữa bệnh hiệu quả, sử dụng lực từ tay để bấm vào các vị trí huyệt đạo có tác dụng... Read More

Chữa cảm cúm bằng bấm huyệt với 10 vị trí huyệt đạo

Chữa cảm cúm bằng bấm huyệt là phương pháp chữa bệnh từ phương Đông, sử dụng lực vừa đủ để day, ấn lên các vị trí huyệt đạo nhằm đả thông khí... Read More